Номативные документы. Акты, постановления, законопроекты


Правительство определило периодичность проверок в сфере техногенной и пожарной безопасности №715 и №716


Правительство определило периодичность проверок в сфере техногенной и пожарной безопасности

Постанова N 715 від 05.09.2018 р. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій"

Постанова N 716 від 05.09.2018 р. Кфритерії, за якими оцінюється сфера що пдлягає ліцензуванню


Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій

Расчитайте предварительную стоимость услуги

Расчет производится предварительно, на основании введенных Вами данных в форму. После получения заявки и проведения расчетов наш специалист созвонится с Вами, и предложит варианты решения Вашей задачи